หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ประชาสัมพันธ์ โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ บริเวณวัดป่าโนนสุวรรณ)

       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ โดย น.ส.ศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จิดอาสา. ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดป่าโนนสุวรรณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง