หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวศุภิสรา ศรีงาม

  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

  093-3598894

 • thumbnail

  นายวรพล ดวงจิตร์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

  088-0832239

 • thumbnail

  นางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

  092-4665464

 • thumbnail

  นายช่วย สอนเกตุ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

  098-624-3800

 • thumbnail

  นายสุวรรณ์ จีนสันเทียะ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

  064-9792769

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง