หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

สภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นางสมบัติ พงษ์พันนา

  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายหัน จินารักษ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายสมชัย อัคราช

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายเด่น ชัยอาจ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายลัมไพร สงวนศรี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นางสาวภัทรวดี แนบสุข

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายธนกฤต บึงไกล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายสุทธิพร ราชภักดี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ละครพล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายไสว จันทร์ภิรมย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นางอุทัย วรรณสิงห์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นางบุญจันทร์ เจริญไธสง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ