หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

สภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นางสมบัติ พงษ์พันนา

  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  089-7181271

 • thumbnail

  นายหัน จินารักษ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  085-4972339

 • thumbnail

  นายสมชัย อัคราช

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  086-2494445

 • thumbnail

  นายเด่น ชัยอาจ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  085-4161047

 • thumbnail

  นายลัมไพร สงวนศรี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  090-4263852

 • thumbnail

  นางสาวภัทรวดี แนบสุข

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  094-9596539

 • thumbnail

  นายธนกฤต บึงไกล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  094-9871495

 • thumbnail

  นายสุทธิพร ราชภักดี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  083-7486596

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ละครพล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  081-2827002

 • thumbnail

  นายไสว จันทร์ภิรมย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  062-1129540

 • thumbnail

  นางอุทัย วรรณสิงห์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  094-4755236

 • thumbnail

  นางบุญจันทร์ เจริญไธสง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

  063-1457493

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง