หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางมธุรดา ลีสม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวฐิญาดา อินทร์โสม

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  044607218

 • thumbnail

  -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปง/ชง

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวพรรณา วาปีโส

  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คชศักดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  044607218

 • thumbnail

  นายสถาพร โสมคำภา

  นักการ

  044607218

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง