หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสุเมธ รัตนปู

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายพรเทพ สร้อยสรรเพ็ชร

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายจิตรพงศ์ พิมพ์นนท์

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นางสาวณัฐฐณิชชา ทองสอาด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ