หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสุเมธ รัตนปู

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  044607218

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นายช่างโยธา ปง./ชง.

  -

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นายช่างโยธา ปง./ชง.

 • thumbnail

  นายจิตรพงศ์ พิมพ์นนท์

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวณัฐฐณิชชา ทองสอาด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  044607218

 • thumbnail

  นายปัญญา สุทธา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

  044607218

 • thumbnail

  นายสุพรรณ กัญญามาศ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

  044607218

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง