หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางรวิวรรณ คิดเห็น

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0935072042

 • thumbnail

  ส.อ.หญิงชลธิชา โพธิ์ตก

  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวสาวิตรี สระปัญญา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

  044607218

 • thumbnail

  นายจำรัส มั่นยืน

  พนักงานขับรถยนต์

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวเปรมมิกา ปักกะตา

  คนงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวกัลยาณี ยะประพันธ์

  คนงาน

  044607218

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง