หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายเสรีย์ ขวัญเมือง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางจิดาภา ไล่กระโทก

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร รุ่งเพชรรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางสาวดาวประกาย กำพูชาติ

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางสาวภัทธิรา จันชนะ

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางราตรี พรมรักษ์

  คนงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ครูผู้ดูแลเด็ก