หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายเสรีย์ ขวัญเมือง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  044607218

 • thumbnail

  นางจิดาภา ไล่กระโทก

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร รุ่งเพชรรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  044607218

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ครู คศ.๑

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวดาวประกาย กำพูชาติ

  ครู คศ.๑

  044607218

 • thumbnail

  นางสาวภัทธิรา จันชนะ

  ครู คศ.๑

  044607218

 • thumbnail

  นางราตรี พรมรักษ์

  คนงาน

  044607218

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ครูผู้ดูแลเด็ก

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง