หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

กองวิชาการและแผนงาน

 • thumbnail

  นายไสว อันมัย

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • thumbnail

  นางสาววรรณภา บุญรอดรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ