หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกนกพร เพิ่มพานิช

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่8 หมู่ 15 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์0895294476

อีเมล76kanokporn@gmail.com