หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์092-4665464

อีเมล-

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง