หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์092-4665464

อีเมล-