หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายช่วย สอนเกตุ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์098-624-3800

อีเมล