หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายช่วย สอนเกตุ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์098-624-3800

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง