หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุวรรณ์ จีนสันเทียะ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์064-9792769

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง