หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวศุภิสรา ศรีงาม

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์093-3598894

อีเมลsupisarajit8@gmail.com

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง