หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ:-

ประวัติ

ประวัติการก่อตั้งเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล 
         กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วน
ของตำบลโนนสุวรรณและตำบลโกรกแก้ว  กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ 
อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ จึงประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโนนสุวรรณ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖
 
 ยกฐานะเป็นเทศบาล
 
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  ได้รับการยกฐานจากสุขาภิบาลโนนสุวรรณ  เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
 

 
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ประกอบด้วย รูปนายพรานขี่ช้างมากินน้ำบริเวณสระน้ำ ซึ่งเป็นที่เล่าว่า มีพรานป่าคนหนึ่ง ชื่อสุวรรณ (ภาษาถิ่น เรียกว่า อ้ายวรรณ) ได้ออกมาล่าสัตว์บริเวณนี้  และได้มาเสียชีวิตลงในป่าใกล้กับโกรกน้ำซับ  จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “โกรกอ้ายวรรณ”


 
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง