หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ประวัติ

ประวัติการก่อตั้งเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล 
         กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วน
ของตำบลโนนสุวรรณและตำบลโกรกแก้ว  กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ 
อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ จึงประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโนนสุวรรณ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖
 
 ยกฐานะเป็นเทศบาล
 
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  ได้รับการยกฐานจากสุขาภิบาลโนนสุวรรณ  เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
 

 
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ประกอบด้วย รูปนายพรานขี่ช้างมากินน้ำบริเวณสระน้ำ ซึ่งเป็นที่เล่าว่า มีพรานป่าคนหนึ่ง ชื่อสุวรรณ (ภาษาถิ่น เรียกว่า อ้ายวรรณ) ได้ออกมาล่าสัตว์บริเวณนี้  และได้มาเสียชีวิตลงในป่าใกล้กับโกรกน้ำซับ  จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “โกรกอ้ายวรรณ”