กองสวัสดิการสังคม

นางสาวทรัพย์ทวี ราชสีห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 088-3785804

นายจารุพัฒน์  ชุ่มอภัย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทร. 085-5283038

นางสาวมะลิสา คงกล้า
คนงาน
โทร. 088-7163500
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ