กองสวัสดิการสังคม

นางสาวทรัพย์ทวี ราชสีห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 088-3785804

นายปิยะพงศ์  ชุ่มอภัย
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
โทร. 044- 607218

นางสาวมะลิษา คงกล้า
คนงาน
โทร. 044-607218
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ