กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ

...

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณมอบหมายให้นางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร รองนายกเทศมนตรี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนสุวรรณเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ