ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

...

วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 11.00น.

ท่านนฤชา โกษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ทต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

โดยท่านนายอำเภอ ท่านเทพพนม สมเสมอ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ และท่านได้สอบถามปัญหาเรื่องน้ำ ว่าพอเพียงแก่ประชาชนอ.โนนสุวรรณ ไหม และวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ