ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนสุวรรณ คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

...

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนสุวรรณ คัพ ครั้งที่ 8

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2566


ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ