ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณและประชาคมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณและประชาคมท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณและประชาคมท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณและประชาคมท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณและประชาคมท้องถิ่น

...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 09:30 น. นำโดย นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณและประชาคมท้องถิ่นเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ไฟล์