ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

...

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 10:30 น.

นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ มอบหมายให้ เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสุวรรณเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567