ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล 
         กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลโนนสุวรรณและตำบลโกรกแก้ว  กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ จึงประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโนนสุวรรณ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ยกฐานะเป็นเทศบาล

     เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  ได้รับการยกฐานจากสุขาภิบาลโนนสุวรรณ  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒


     ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ประกอบด้วย รูปนายพรานขี่ช้างมากินน้ำบริเวณสระน้ำ

ซึ่งเป็นที่เล่าว่า มีพรานป่าคนหนึ่ง ชื่อสุวรรณ (ภาษาถิ่น เรียกว่า อ้ายวรรณ)
ได้ออกมาล่าสัตว์บริเวณนี้  และได้มาเสียชีวิตลงในป่าใกล้กับโกรกน้ำซับ 
จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “โกรกอ้ายวรรณ”

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ