รถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้้ลุกลาม

รถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้้ลุกลาม
รถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้้ลุกลาม
รถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้้ลุกลาม
รถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้้ลุกลาม
รถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้้ลุกลาม

...

วันที่ 11 เมษายน 2567

นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้้ลุกลาม
พื้นที่นาเข้าป่าอ้อย เหตุเกิด ที่ท้ายนาซอยนวมทอง