ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ 7 วันอันตราย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ 7 วันอันตราย

...

วันที่ 14 เมษายน 2567

นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ 7 วันอันตราย และเป็นกำลังใจให้ อปพร. และกู้ภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์