สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ

สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ

...

วันที่ 9 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ นำโดย นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ
นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ

นายวรชัย เพียรแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ฯลฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอ นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอโนนสุวรรณ ณ บ้านพักนายอำเภอโนนสุวรรณ