โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566

โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566

...

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2566
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตเทศบาล และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่า และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 วัด ดังนี้
1. วัดโคกกระเบื้องโนนรัง
2. วัดป่าโนนสุวรรณ
3. วัดโนนสุวรรณ