โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน

...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 17:00 น.เป็นต้นไป นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณพร้อมด้วยนางสาวเมธาวรินทร์ เนียมจิตร รองนายกเทศมนตรี นายสมัคร ประสมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว ร่วมเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อบริการพี่น้องประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว

ไฟล์