โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ

...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 09:30 น. นำโดย นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้สูงอายุ ร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชมรมผู้สูงอายุ