EMS ออกรับผู้ป่วย

EMS ออกรับผู้ป่วย

...

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 08:30 น.

นางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (FR) เทศบาลตำบลโนนสุวรรณนำรถ EMS ออกรับผู้ป่วยในหมู่ที่ 2 ตำบลโกรกแก้วเพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ